Условия за ползване


Настоящите Условия за ползване на сайта на ДОБРЕВ се отнасят до всички, които имат достъп до съдържанието на уеб страницата.

 

ПРИЕМАНЕ

 

1. Като посетител или потребител на този уеб сайт, включително всички услуги на или чрез този уеб сайт (“сайтът”) чрез посещение и използване на сайта или регистрация, вие се съгласявате с тези условия и се задължавате да ги спазвате. ДОБРЕВ може да извършва промени едностранно и по всяко време, предвид което следва да следите за актуалните условия.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

 

2. Всички материали на сайта, включително, но не само, снимки, илюстрации, рисунки, икони, текст, аудио и видео клипове (общо “съдържание”) и всички права върху интелектуалната собственост, са собственост, обслужвани, контролирани, или лицензирани от ДОБРЕВ или други лица, или организации, и са защитени от законите за авторското право.

 

3. Съдържанието на сайта не може да бъде копирано, свалено, качено, възпроизведено, препубликувано, препредавано, изменяно, разпространявано, използвано извън обхвата на обичайното сърфиране в мрежата или да бъде използвано за създаване на производни произведения или изпълнения без изричното писмено разрешение на ДОБРЕВ или притежателите на авторски права.

 

4. Съдържанието може да се ползва само за лична употреба с нетърговска цела, но промяна или по-нататъшно възпроизвеждане на съдържанието в каквато и да била форма е забранено без изричното писмено съгласие на ДОБРЕВ.

 

5. Имената, търговските марки, търговските наименования, търговските лога и продукти, публикувани като съдържание на сайта са защитени и не могат да се използват за каквито и да било цели без изричното писмено съгласие на ДОБРЕВ и/или съответните им собственици.

 

6. ДОБРЕВ не носи отговорност за съдържание, публикувано от потребители или изпратено по друг начин чрез този сайт и не гарантира точността, цялостта или качеството на такова съдържание.

 

7. При определяне на конфиденциалността на дадена информация ДОБРЕВ следва политиката за защита на личните данни, публикувана на сайта и действащото местно и европейско законодателство за защита на личните данни, като всяка друга информация различна от лични данни се счита за неконфиденциалнa и може да бъде възпроизвежданa, използванa, разкриванa и разпространяванa без ограничения и без задължения по отношение на това.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА

 

8. Чрез посещение или при използване на услугите, предоставени на или чрез този сайт вие се задължавате:

8.1. Да не ограничавате или възпрепятствате друг потребител от ползването на сайта;

8.2. Да не се представяте за друг човек, организация, или представител на организация с цел да създадете подвеждащ или неверен образ, възползвайки се от услугите на сайта, в това число невярно да твърдите че сте служител или представител на ДОБРЕВ или склад, магазин, шоурум на ДОБРЕВ;

8.3. Да не публикувате или предавате незаконна, обидна, заплашителна, клеветническа, подвеждаща, неприлична, вулгарна, порнографска или светска информация, която може да се определи като неподходяща за лица под 18 години.

8.4. Да не публикувате или предавате информация, или софтуер, които съдържат вируси или други вредни компоненти;

8.5. Да не публикувате или предавате, или рекламирате, всякакви рекламни материали, нежелана поща, спам, верижни писма или друг вид привличане на клиенти на сайта или чрез сайта без изричното писмено съгласие на ДОБРЕВ;

8.6. Да не публикувате, качвате или прехвърляте информация, или други материали, с цел измама или нарушаване правата на другите, включително материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот или правата за публичност; авторското право, търговската марка или други права, освен ако не получите разрешение от собственика на съответното право;

8.7. Да не изпращате или предавате съдържание, което насърчава или предоставя инструкции за каквито и да било незаконни дейности;

8.8. Да не склоняванете други потребители: да се присъединяват или допринасят пари за онлайн услуги или други организации; да се присъединяват в незаконни схеми и планове; или да участват в измами с участието на други потребители;

8.9. да не копирате, разпространявате и възпроизвеждате по какъвто и да е начин съдържанието на този сайт или на каквато и да е част от него;

8.10. Да не осъществявате достъп до защитени пароли и до защитени или непублични части от сайта без разрешение, както и да не събирате и използвате лична информация за потребителите на сайта и да не извършвате дейност, в нарушение на политиката за защита на личните данни, публикувана на този сайт.

 

9. ДОБРЕВ си запазва правото да предприеме всички действия, който счете за необходими, включително, но не ограничени, до прекратяване на достъпа до сайта, ако смята че поведението на потребителя, или съдържанието не се съобразят с тези правила и условия или могат да създадат отговорност за ДОБРЕВ, нейните партньори, или доставчици, или други потребители. В случай на подобно прекратяване или промяна, ДОБРЕВ не носи отговорност към Вас или към трета страна.

 

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

 

10. За Ваше удобство, ДОБРЕВ може да предоставя връзки на този сайт към други уеб сайтове, които не се поддържат или не са под контрола единствено на ДОБРЕВ.

 

11. В случай, че използвате тези препратки, вие излизате от този сайт. ДОБРЕВ няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове. Свързани обекти и тяхното съдържание не трябва да се свързват с ДОБРЕВ по никакъв начин, тъй като същата не поема ангажимент да проверява истинността или точността на сайтове на трети страни или тяхното съдържание и не носи никаква гаранция или отговорност за тях.

 

12. Настоящите условия за ползване и политика за защита на личната информация са в сила за сайтове на ДОБРЕВ и предоставяните от или чрез тях услуги.

 

13. На сайта на ДОБРЕВ може да има банери или линкове към сайтове на трети страни, които имат различни от настоящите условия или да нямат такива изобщо. В тази връзка ДОБРЕВ  не носи каквато и да е отговорност за вреди от какъвто и да е характер, вследствие използавето на сайтове на трети страни.

 

14. В случай, че този сайт предоставя съдържание, което е ко-брандирано или спонсорирано от трета страна, тя се отбелязва на промоцията или в съдържанието. Тези трети страни могат да събират лична информация, която Вие доброволно споделяте с тях, за да Ви предоставят въпросното съдържание (промоция, купони и др.). Вие ще бъдете информирани при събирането, в случайте, когато се събира лична информация като цяло. ДОБРЕВ не носи отговорност за събирането и управлението на тази лична лнформация от третите страни.

 

ЛИЧНИ ДАННИ
И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

15. Под “лични данни” се има предвид информацията дефинирана като такава в Европейска Директива за защита на личните данни (95/46/EC) или информацията, която се счита за лична, според който и да е друг закон или постановление, отнасящи се до информацията. Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този уеб сайт.

 

16. Политиката по отношение на използването на Вашата лична информация, е изложена  на сайта. Чрез използването на този сайт или предоставяните от или чрез него услуги, Вие се съгласявате да освободите ДОБРЕВ от всякакави претенции или отговорности във връзка със събирането, използване или разкриване на информация в съответствие с политиката за защита на личните данни.

 

17. В съответствие с Европейската директива за защита на  личните данни, ДОБРЕВ предоставя на потребителите възможност след попълване на личните данни в специалния електронен формуляр, да дадат или не своето съгласие за обработката на техните лични данни по отношение на получаване на новини и промоции от ДОБРЕВ.

 

18. С получаването на достъп до или използването на сайта на ДОБРЕВ, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с условията на политиката за защита на лични данни и се съгласявате със събирането на  Ваши лични данни, за целите, както са посочени по-долу.

 

19. ДОБРЕВ може да събира информация, която идентифицира лицето (лични данни), във връзка с потребителите на нашите сайтове. Информация, която идентифицира лицето (лични данни) представлява данни, които идентифицират или могат да идентифицират определен краен потребител. Тази информация се събира с цел предоставяне на продукти и услуги, предлагани от или чрез и описани на сайта.Тези лични данни може да включват вашето име, имейл адрес, потребителски идентификатор, име на домейн, пощенски адрес, телефонен номер.

 

20. ДОБРЕВ може също да събира демографски данни, като вашите възраст, пол, пощенски код, образователна степен, заетост, доходи, операционна система, предпочитания, интереси, любими теми и дали сте частно лице, или фирмен потребител.

 

21. Ако изберете да не се регистрирате и да не предоставяте посочената в предходната точка информация (включително в специалната електронна форма), пак ще можете да използвате по-голямата част от сайта, но няма да можете да влизате в областите, които изискват регистрация.

 

22. Някои от секциите на сайт или предоставяните услуги задължават посетителите да се регистрират или да попълнят форма. Информацията, която събираме може да включва име, адрес, контакт (e-mail, адрес, домашен и мобилен телефон) и/ или друга лична информация (интереси към продукти, предложния или друго), за да участвате в определени активности като:  получаване на допълнителна информация, участие в проучвания или други онлайн активности, поръчка на продукти, публикуване на нашия сайт или друго.

 

23. Информация за плащания с кредитни или дебитни карти също може да бъде събрана. Всяко споделяне на лична информация може да бъде отказано, като това няма да повлияе значително на ползването на сайта, но някои от услугите или интерактивностите няма да бъдат активни, тъй като са запазени само за регистрирани потребители.

 

24. Събраната информация от или чрез сайта на ДОБРЕВ може да бъде използвана за следните цели:

24.1. Да ни позволи да Ви изпращаме специфична информация или материали, които сте пожелали като новини, купони, ваучери и/или други;

24.2 Да отговорим на Ваше запитване и изпълним Вашите поръчки;

24.3. Да администрираме Вашето участие в състезания и/или томболи, и/или други цели, упоменати при попълването на формата за участие, което би ни позволило да се свържем с Вас при спечелването на награда;

24.4. Да Ви позволи да комуникирате с приятели или партньори, в това число да изпратите електронна съобщение, картичка или информация за промоция, или да отговорите на email, запитване и др;

24.5. Да спомогне за подобряване на сайтa, прадлаганите от или чрез него услуги, за да направи съдържанието на сайта пълноценно за Вас;

24.6. Да спомогне за развиване, доставка и подобряване на предлаганите от ДОБРЕВ продукти, услуги и други, за да отговори по-добре на Вашите нужди и желания.

24.7. Да изпратим важни съобщения – уведомления за покупки и промяна в нашите условия и политики или друго подобно, като Вие не можете да се откажете от получаването им поради това, че тази информация е важна за отношенията Ви с ДОБРЕВ.

24.8. Да използваме Вашите лични данни за вътрешни цели като одит, анализ и проучване за подобряване на продуктите, услугите и връзката с клиентите на ДОБРЕВ. Може да използваме информацията в събирателна форма, за да анализираме потреблението на сайта ни, както и за да Ви предоставяме оферти за продукти, програми и услуги.

 

25. Личната информация може да бъде споделяна с агенти или доставчици на услуги, които работят от името на ДОБРЕВ във връзка с бизнеса ни, или за последващо обработване на информацията, поради причината на нейното събиране, т.е. съхраняването на информацията от трети страни в сигурни бази данни или използването й за съобщаване на победители в състезания и промоции, организирани от ДОБРЕВ.

 

26. ДОБРЕВ задължава всички свои агенти и доставчици на услуги да заявят в писмена форма, че ще предпазват личната информация на нашите потребители и ще я използват само за целите, които са одобрени от нас.

 

27. ДОБРЕВ може да споделя информация за своите потребители в събирателно състояние и да я предоставя на доставчици на услуги с проучвателна цел. Тази събирателна форма няма да бъде съставена от информация, която може да доведе до личен контакт с Вас или да Ви идентифицира.

 

28. В някои редки случаи, можем да предоставяме и разпространяваме лична информация. Такива случаи са: (1) съобразяването със съдебен процес, съдебна заповед или други, съобразени с действащото законодателство на Република България; (2) спазване на нашата политика или събиране на неизплатени суми; (3) предпазване на потребителите на нашите сайтове от недобросъвестно използване на информация; (4) защита на правата на собственост на ДОБРЕВ (включително без ограничения в случаите на фалит, обединяване, изкупуване  или смяна на властта във всеки от случаите, в които едната страна е ДОБРЕВ; (5) по-време на кризи, когато сигурността е под риск, по преценка на ДОБРЕВ, или; (6) в други случаи, когато е необходимо да се установи, упражни или защити изправната страна.

 

29. Други случаи когато можем да разкриваме информация относно Вас са: (1) ако преценим, че за целите на националната сигурност, принудителното изпълнение или други въпроси от публично значение, разкриването е необходимо или подходящо; (2) ако преценим, че разкриването е разумно необходимо, за да бъдат принудително изпълнени нашите общи условия или за да защитим дейността или потребителите си.

 

30. Личната информация, която Вие предоставите се счита за собственост на компанията и може да бъде трансферирана, както и други принадлежности, ако ДОБРЕВ или някоя от нейните бизнес единици е закупена от трета страна. В допълнение, от време на време, логовете на сървърите могат да бъдат преглеждани с цел подобряване на сигурността и надеждността на системата. В такива случаи, лог информацията от сървърите, съдържаща IP адреси, може да бъде предоставена на органите на реда, с цел това да доведе до идентифицирането на нарушителите и тяхното залавяне.

 

31. Личната информация, предоставена от Вас при ползване на нашия сайт се съхранява  по начин и при условия съобразени с европейските изисквания, като ДОБРЕВ пази Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, упоменати по-горе, за времето на Вашата регистрация.

 

32. ДОБРЕВ задължава служителите, които ще обработват и контролират предоставената от Вас лична информация да попълнят и подпишат нарочна Декларация за поверителност, която се съхранява в архив.

 

БИСКВИТКИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ОТ САЙТА

 

33. Когато посещавате сайтове и услуги на ДОБРЕВ, може да събираме информация относно софтуера и технологиите, които използвате. Например, когато посещавате наш сайт, ние запазваме Вашия IP адрес, за да знаем къде да изпратим информацията, която поискате. Вашият IP адрес е често свързван с физическата Ви локация, Вашия доставчик на интернет услуги, Вашата работа, училище и други. Следната информация се запазва при посещение на нашите сайтове: IP адреси, вид операционна система, време и дължина на престой, посетени страници и вид на браузър.

 

34. По никакъв начин не свързваме запазената информация с друга такава, което може да доведе до идентифицирането Ви. Може да анализираме информацията от нашите сървъри, за да подобрим сайта и да персонализираме всеки от тях за определени потребители.

 

35. Когато посетите наш сайт или използвате наша услуга, ние може да поставим текстов файл, наричан “cookie” или “бисквитка” в директорията на браузъра Ви, на твърдия диск на Вашия компютър. Бисквитките са информация, която уеб сайтът изпраща до Вашия компютър, когато разглеждате сайта. Тази информация позволява на уеб сайта да запомня важна информация за Вашите предпочитания и да прави Вашия престой в сайта по-добър.

 

36. Интернет компаниите използват бисквитките с много и различни цели. ДОБРЕВ използва бисквитките, за да подобри Вашите бъдещи визити. Може да използваме бисквитките и за да отброяваме общия брой посещения на дадена услуга или сайт. Може да използваме тази информация, в обобщен вид, за да разберем какво харесват нашите потребители и как да направим сайтове по-добри и удобни за Вас.

 

37. Можете да изберете да контролирате дали и при какви условия да получавате “бисквитки” от настройките на Вашия браузър. Ако изключите напълно бисквитките няма да имате достъп до много от функциите на сайта, които правят Вашето присъствие на сайта ни ефективнo. Някои от услугите може да не работят правилно.

 

38. Нашите сайтове и някои от услугите, предлагани от или чрез тях могат също така да използват малки частички код, наричан “web beacons” или “clear GIFs”, за да събират информация в обощен вид, като брой посетени страници, разглеждания на промоционални оферти и др.

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

 

39. ДОБРЕВ си запазва всички права и отказва всякаква отговорност.

39.1. ДОБРЕВ не предоставя изрични или мълчаливи гаранции относно надеждността, безопасността или препоръчителния характер на услугите, предоставяни от или чрез сайта.

39.2. ДОБРЕВ не гарантира точността или пълнотата на информацията на този сайт и може да прави промени към съществуващата информация, включително за продуктите, услугите и цените, посочени на сайт, по всяко време и без предизвестие до потребителите на този сайт.

39.3. ДОБРЕВ не гарантира, че: информацията е постоянно обновявана, навременна, сигурна или без грешки; съобщенията или иканията Ви ще бъдат удовлетворени; дефектите ще бъдат коригирани; сайтът не съдържа вируси или други вредни компоненти.

39.4. ДОБРЕВ не може и не гарантира, че сайтът отговаря на Вашите изисквания или ще функционира непрекъснато и без грешки.

 

40. От ДОБРЕВ не може да бъде търсена отговорност за какъвто и да е вид щети, възникнали в резултат на употребата на този сайт.

 

КОНТАКТИ

 

41. За въпроси или проблеми при работа със сайта, пишете на e-mail: office@dobrev-cheese.com.

 

42. При въпроси относно условията за ползване на този сайта, както и предоставяните продукти и услуги от ДОБРЕВ може да се свържете с наш служител на e-mail: office@dobrev-cheese.com.

 

Последно обновяване 30.08.2012г.