Пътят на млякото

 

Характерни за продуктите с марка “ДОБРЕВ” са отличните качество и вкус. Постигането им е възможно благодарение на традиционните и оригинални рецепти, високите стандарти на производство и качествената суровина.

 

Пътят на млякото започва още от фермата, а качеството му зависи от отглеждането на кравите.

През 2016г. фамилия Добрев започва изграждането на собствена ферма за крави “ПАЛИ ЛУЛА” и си поставя за цел да произвежда най-доброто мляко в България с най-новите технологии в живописната долина на Рила планина. Днес фермата е вече факт и мандра “ДОБРЕВ” влага добитото там мляко в своите млечни продукти.

През цялото време на своето съществуване “ДОБРЕВ” работи само с избрани по високи критерии ферми, като ежедневно се вземат проби на място и в лабораториите на компанията. Така се гарантира качеството и здравословните характеристики на суровината, контролира се хигиената и се прави мониторинг на млечнокиселите бактерии.

 

В млечните продукти на “ДОБРЕВ” се влага първокачествено селектирано мляко.

Kонтролът върху характеристиките му и хигиената е непрекъснат – при събирането и преди разтоварването на млякото, както и по време на производствения процес. За целта се правят периодични проверки и се работи според високи стандарти, като се спазват всички изисквания по отношение на рецептури, технология, хигиена и качество, заложени от компанията в съответствие с тези на държавните и европейски институции.

След приключване на производствения процес се проверяват здравословните и вкусови характеристики на готовата продукция. Правят се микробиологични и физико-химични изследвания и оценки по отношение на редица параметри – годност, консистенция, зрялост, опаковка и други.

 

Всичко това гарантира отличното качество и превъзходен вкус на млечните продукти с марка “ДОБРЕВ”. Натурални и здравословни, те са подходящ избор за вашата трапеза, защото добрата храна има значение.